4. července 2021 – 14. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí SLAVNOST sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů, patronů Moravy a Evropy

úterý nez.pam. sv. Marie Goretti, panny a mučednice

Poděkování patří všem, kdo se v sobotu (3. 7.) zapojili svou účastí do adoračního dne.

Dle rozhodnutí o. arcibiskupa Jana se dnes (4.7.) koná sbírka ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým živelní katastrofou. Za vaši jakoukoliv pomoc vám děkujeme.

Dnes (4.7.) je pěší farní pouť na Velehrad. Odchod od kostela je v 12:30 hodin.

MŠE SVATÉ – 5. července (pondělí)

7:00 !!! kostel Zvěstování Panny Marie (Mariánské n.) ; 18:00 – NEBUDE – přijatý úmysl bude odsloužen v jiném termínu – za komplikace se ospravedlňujeme

18:00 Farní kostel sv. Františka Xav. (Masarykovo n.)

MŠE SVATÉ – 6. července (úterý)

7:30 Farní kostel sv. Františka Xav. (Masarykovo n.)

18:00 kostel Zvěstování Panny Marie (Mariánské n.)

V sobotu (10.7.) v 15:00 vás zveme na primiční mši svatou do Starého Města novokněze o. Michala Staufčíka, rodáka ze Starého Města.

Centrum pro rodinný život v Olomouci připravilo pro rodiny s dětmi celoprázdninovou hru „Putování ke svaté Ludmile“. Informace najdete na plakátku nebo na webu Centra pro rodinný život Olomouc.

Děkanát Uherské Hradiště vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA/CE DĚKANÁTU – informace na vývěsce a na stránkách farnosti UH.

Farní pouť na Sv. Hostýn se uskuteční v sobotu 17. července. Informace o pouti máte na vývěsce. Zapisujte se v sakristii.