11. července 2021 – 15. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

čtvrtek – sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

  • Poděkování patří všem, kteří minulou neděli svým darem přispěli při sbírce na postižené na jižní Moravě:

farní kostel – 95.000,- Kč

Františkáni – 82.300,-Kč

Mařatice – 8.500,- Kč

Jarošov – 31440,-Kč.

Za vaše mimořádné dary Pán Bůh zaplať.

  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Příští sobotu 17. 7. zveme všechny farníky na farní pouť k P. Marii na Sv. Hostýn. Nabízíme cestu autobusem ze zastávek ČSAD. Odjezd z autobusového nádraží je v 6:10 hodin. Zveme všechny rodiny s dětmi na mši sv., která bude v 9 hodin. Po mši sv. následuje křížová cesta. Informace o pouti máte na vývěsce. Zapisujte se ještě v sakristii.
  • Farnost Prakšice oznamuje, že v sobotu 17. 7. budou oddáni Petr Babčan a Anna Fusková, oba farnost Uh. Hradiště.
  • Příští neděli se bude konat měsíční farní sbírka na úhradu poslední částky půjčky vůči arcibiskupství olomouckému.