15. srpna 2021 – slavnost Nanebevzetí P. Marie

V týdnu slavíme:

pátek – sv. Bernarda, opata a učitele církve

sobota – sv. Pia X., papeže

 • Dnešní poutní slavnost v Mařaticích oslavíme mší sv. v 10:30 hodin.
 • Farní městský tábor probíhá od pondělí do pátku. Pamatujme v modlitbě.
 • Pastorační rada farnosti bude ve čtvrtek v 19 hodin na faře. Jsou zváni i ostatní farníci, kteří se chtějí podílet na organizaci farního dne.
 • Jarošovská pouť – pouť ke cti sv. Rocha bude příští neděli 22. 8.. Slavnostní mše sv. bude v 10:30 hodin. Odpolední mši sv. v Mařaticích nebude.
 • Pouť rodin na Sv. Hostýn je v sobotu 28. 8..
 • Farní den – ukončení prázdnin bude v neděli 29. srpna. Za Boží požehnání pro školní mládež v novém školním roce budeme prosit při mši sv. v 10 hodin. Po mši sv. jste všichni zváni na farní zahradu na společný oběd, posezení a program. Udělejte si čas i se svými dětmi.
 • Program na měsíc září:
 • Farní pouť ke cti sv. Antonína bude v neděli 5. září. Hlaste se v sakristii na autobus, který pojede v 13 hodin z autobusového nádraží. Mše sv. bude v 15 hodin.
 • CK Veligradtour organizuje pouť do Budapešti na světový eucharistický kongres. Vyvrcholení bude v neděli 12. září mši sv. se Sv. otcem Františkem. Odjezd autobusu bude ve 4 hodiny. Hlaste se v cestovní kanceláři na Mariánském náměstí.
 • CK Veligradtour organizuje pouť do Šaštína na Slovensko. Ve středu 15. září bude slavit mši sv. papež František. Odjezd autobusu bude v 5 hodin. Hlaste se v cestovní kanceláři. Podrobnější informace máte na vývěskách.
 • Přihlášky na výuku náboženství odevzdalo mnoho dětí už v červnu ve školách. Rodiče, přihlaste své další děti. Přihlášky jsou zvláště pro 1. třídu a další pro 2. až 9. třídu. Vyplněné přihlášky odevzdejte do farní schránky nebo v kostele.
 • Skupinka poutníků z naší farnosti putuje do Compostely. Chtějí každý den obětovat na naše úmysly. Proto za lavicemi je papír, na který napište svůj úmysl a vložte do krabičky. Termín je do 20. srpna.