22. srpna 2021 – 21. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

úterý – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

pátek – sv. Moniky

sobota – sv. Augustina, biskupa a učitele církve

 • Mariánská farní sbírka minulou neděli vynesla obdivuhodných 37.100,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Dnešní poutní slavnost ke cti sv. Rocha oslavíme mší sv. v 10:30 hodin.
 • V týdnu proběhl na faře farní tábor. Velké poděkování patří organizátorce Radce Maňákové spolu s manželem a skupině mládeže za přípravu programu.
 • Setkání seniorů je ve středu v 8:30 hodin u františkánů.
 • Setkání katechetek bude v pátek v 16 hodin na faře.
 • Pouť rodin na Sv. Hostýn je tuto sobotu.
 • Farní den – ukončení prázdnin bude příští neděli. Při mši sv. v 10 hodin budeme prosit za Boží požehnání pro mládež v novém školním roce. Po mši sv. zveme všechny na farní zahradu na společný oběd, posezení a program. Udělejte si čas i s dětmi.
 • Ohlášky před svatbou:
 • V sobotu 4. září 2021 budou oddáni v Uherském Hradišti Radek Polášek a Anna Šmídová, oba farnost Bílovice, také budou oddáni v Uherském Hradišti Josef Borák a Michaela Zábojníková, oba farnost Uh. Hradiště.
 • Poutní program na měsíc září:
 • Farní pouť ke cti sv. Antonína bude v neděli 5. září. Hlaste se v sakristii na autobus, který pojede v 13 hodin z autobusového nádraží. Také ve 13 hodin se vydají cyklisté na kolech pod vedením br. Felixe. Mše sv. bude v 15 hodin.
 • CK Veligradtour organizuje pouť do Budapešti na světový eucharistický kongres. Vyvrcholení bude v neděli 12. září mši sv. se Sv. otcem Františkem. Odjezd autobusu bude ve 4 hodiny.
 • Další pouť je do Šaštína na Slovensko. Ve středu 15. září bude slavit mši sv. papež František. Odjezd autobusu bude v 5 hodin. Na obě pouti se hlaste v cestovní kanceláři. Podrobnější informace máte na vývěskách.
 • Farní list Xaver vyjde v neděli 5. září. Své příspěvky zasílejte do konce srpna!
 • Přihlášky na výuku náboženství odevzdalo mnoho dětí už v červnu ve školách. Rodiče, přihlaste své další děti. Přihlášky jsou zvláště pro 1. třídu a další pro 2. až 9. třídu. Vyplněné přihlášky odevzdejte do farní schránky nebo v kostele.