29. srpna 2021 – 22. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pátek – sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

 • Dnes slavíme Farní den – ukončení prázdnin. Při mši sv. v 10 hodin budeme prosit za Boží požehnání pro školní děti a mládež v novém školním roce. Po mši sv. zveme všechny na farní zahradu na společný oběd, posezení a program. Přijďte i s dětmi.
 • Ve středu začíná nový školní rok. Oslovujeme školní děti, aby si v týdnu vykonali svatou zpověď. Zpovídá se ve středu od 17 hodin ve farním kostele, ve čtvrtek od 17 hodin u františkánů a na první pátek v měsíci od 15 hodin u františkánů. Rodiče, povzbuďte své děti ke svátostem.
 • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
 • Adorace za duchovní povolání bude ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
 • Společenství prvních pátků je pro děti, které už byly u sv. přijímání. Už tento pátek jste zváni na faru v 16:30 hodin, kde bude pro děti program a možnost ke sv. smíření. Rodiče, podpořte své děti.
 • V sobotu 4. září 2021 budou oddáni v Uherském Hradišti Radek Polášek a Anna Šmídová, oba farnost Bílovice, také budou oddáni v Uherském Hradišti Josef Borák a Michaela Zábojníková, oba farnost Uh. Hradiště.
 • Žehnání školních aktovek bude příští neděli na mši sv. v 10 hodin.
 • Farní pouť ke cti sv. Antonína bude už příští neděli. Hlaste se v sakristii na autobus, který pojede v 13 hodin z autobusového nádraží. Ve 13 hodin se vydají cyklisté na kolech pod vedením br. Felixe a sraz je u farního kostela. Všechny farníky zveme na mši sv., která bude v 15 hodin na hoře sv. Antonína. Mše sv. v Mařaticích nebude.
 • Pouť do Budapešti se ruší. Další pouť je do Šaštína na Slovensko. Ve středu 15. září bude slavit mši sv. papež František. Odjezd autobusu bude v 5 hodin z autobusového nádraží. Podrobnější informace máte na vývěskách.
 • Farní list Xaver vyjde v neděli 5. září. Své příspěvky zasílejte do konce srpna!
 • Přihlášky na výuku náboženství nám chybí ještě od mnoha dětí. Rodiče, přihlášky jsou zvláště pro 1. třídu a další pro 2. až 9. třídu. Vyplněné přihlášky odevzdejte do farní schránky nebo v kostele. Předběžný rozvrh výuky je na farních stránkách a na vývěsce. Předběžně výuka začne už druhý školní týden od 6. září. Rodiče, pamatujte na náboženskou výchovu svých děti a dejte ji přednost před ostatními kroužky.