12. září 2021 – 24. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí – sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

úterý – svátek Povýšení sv. Kříže

středa – P. Marie Bolestné

čtvrtek – sv. Ludmily, mučednice

  • Nedělní obrázky pro děti mají novou sérii. Velké listy jsou jen pro děti od 4 let. Na obrázku odstřihnou děti spodní pásek a nalepí na okénko s krajinou.
  • Díky za nedělní společenství na pouti ke sv. Antonínovi.
  • Výuka náboženství na gymnáziu začne v pondělí 13. 9. a výuky na faře pro 6. – 9. třídu v pondělí 20. 9. Rodiče, pamatujte na náboženskou výchovu svých děti.
  • Pouť do Šaštína je ve středu. Odjezd autobusu v 5.00 z autobusového nádraží č. 26..
  • Příprava dětí spolu s rodiči pokračuje tento týden na faře: ve čtvrtek se setká 1. skupina v 16:30 hodin, 2. skupina v 17:15 hodin, 3. skupina v pátek v 17:00 hodin. Slavnost 1. sv. přijímání bude v neděli 26. 9. na mši sv. v 10 hodin.
  • V sobotu 18. 9. budou v Uherském Hradišti oddáni Ondřej Pajda a Marie Šabatová, oba farnost Uherské Hradiště.
  • 24 hodin četby bible připravujeme na 1. a 2. října. Přípravné setkání zástupců společenství bude s Martinou Pavlíkovou v sobotu 18. 9. v 15 hodin na faře.
  • Den díkůvzdání na MŠ Husova se uskuteční ve čtvrtek 30. 9. MŠ s křesťanskou výchovou vás zve na zahradní slavnost DÍKŮVZDÁNÍ 30. 9. v 15:45 hodin. Poděkujeme také za 30 let trvání MŠ. Vezměte s sebou hudební nástroje, špekáčky a přijďte zavzpomínat na společné chvíle.