19. září 2021 – 25. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí – sv. Ondřeje, kněze a Pavla, druhů, mučedníků

úterý – svátek sv. Matouše, apoštola

čtvrtek – sv. Pia z Pietralciny, kněze

  • Výuka náboženství pro 6. – 9. třídu začíná v pondělí na faře. Rodiče, pamatujte na náboženskou výchovu svých děti.
  • Společenství seniorů je ve středu v 8:30 hodin u františkánů.
  • Duchovní obnova Triduum modlitby matek začne v pátek v 17 hodin, pokračuje vždy po večerní mši sv. v sobotu a v neděli u františkánů.
  • Příprava na svátosti pro dětí spolu s rodiči pokračuje na faře: ve čtvrtek je setkání v 16:30 hodin. Setkání všech dětí je v pátek v 17 hodin. Zveme také rodiče, aby se podíleli na úklidu kostela. Úklid bude ve farním kostele v pátek od 17 hodin.
  • Svátost smíření začne ve farním kostele v sobotu v 13.30 hodin. Zveme také rodiče dětí, aby se i oni připravili na nedělní slavnost dobrou sv. zpovědí.
  • Kurz pro pastorační pomocníky pokračuje v sobotu 25. 9. na orlovně. Začátek je v 8 hodin.
  • Brigáda na Starých Hutích bude příští sobotu od 9 hodin. Zveme zvláště tatínky dětí, kteří navštěvují farní společenství a jezdí na farní tábory.
  • Den díkůvzdání na MŠ Husova se uskuteční ve čtvrtek 30. září. MŠ s křesťanskou výchovou vás zve na zahradní slavnost DÍKŮVZDÁNÍ v 15:45 hodin. Poděkujeme také za 30 let trvání MŠ. Vezměte s sebou hudební nástroje, špekáčky a přijďte zavzpomínat na společné chvíle.
  • 24 hodin četby bible připravujeme ve farním kostele na 1. a 2. října.
  • V sobotu 2. října budou oddáni v Uherském Hradišti Martin Medek, farnost Bílovice, a Tereza Došlová, farnost Uherské Hradiště.