26. září 2021 – 26. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí – sv. Vincence de Paul, kněze

úterý – slavnost sv. Václava, mučedníka
středa – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
čtvrtek – sv. Jeronýma, kněze
pátek – sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
sobota – sv. andělů strážných
 • Poděkování patří všem, kdo měli podíl na přípravě dětí na svátosti, především br. Juniprovi Oravcovi a p. Ludmile Daňkové. Díky také mladým, kteří včera připravili program na faře a také panu kuchařovi za přípravu jídla. Pán Bůh zaplať.
 • Poděkování patří brigádníkům, kteří včera pracovali na Starých Hutích.
 • Farní sbírka minulou neděli vynesla 29.100,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Slavnost sv. Václava budeme slavit v úterý mší sv. v 8:30 ve farním kostele.
 • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti, v pátek dopoledne v Jarošově.
 • Den díkůvzdání na MŠ Husova se uskuteční ve čtvrtek. MŠ s křesťanskou výchovou vás zve na zahradní slavnost DÍKŮVZDÁNÍ v 15:45 hodin. Poděkujeme také za 30 let trvání MŠ. Přijďte zavzpomínat na společné chvíle.
 • Na první pátek zveme dětí ze 4. tříd na společenství prvních pátků na faře v 16:30 hodin. Po společném programu bude možnost jít na mši sv. v 18 hodin.
 • 24 hodin četby bible se uskuteční ve farním kostele. Začínáme v pátek 1. 10.v 18 hodin a ukončíme v sobotu v 18 hodin. Zavítejte do kostela k poslechu a rozjímání B. slova.
 • V sobotu 2. října budou oddáni v Uherském Hradišti Martin Medek, farnost Bílovice, a Tereza Došlová, farnost Uherské Hradiště.
 • Příští neděli začíná u františkánů slavnost sv. Františka. Mši sv. v 18 hodin bude slavit dominikán o. Augustin z Uh. Brodu. Po mši sv. bude pobožnost Tranzitus – připomínka zesnutí sv. Františka. Slavnost pokračuje v pondělí mši sv. v 7:30 hodin.
 • Milí farníci, dnes napište na lístky své návrhy jmen farníků. Z jedné strany pod písmenkem E 3 farníky do ekonomické rady a z druhé strany pod písmenem P 5 farníků do pastorační rady. Pak vložte do košíku. Příští neděli se uskuteční volby z farníků, kteří dostali nejvíce nominací. Děkujeme.