5. září 2021 – 23. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

středa – svátek Narození P. Marie

 • Poděkování patří všem, kdo měli podíl na přípravě a průběhu farního dne minulou neděli. Díky za přípravu pokrmů a sladkostí, díky za program pro děti. Díky Jednotě orla za darované nápoje díky za darované chleby. Zisk 4.000,- Kč byl darován na potřeby farnosti. Bůh zaplať.
 • Nedělní obrázky pro děti má dnes novou sérii. Velké listy jsou jen pro děti od 4 let. Na obrázku odstřihnou děti spodní pásek a nalepí na okénko další neděle.
 • Farní pouť ke cti sv. Antonína se koná dnes. Autobus jede dnes v 12:50 hodin z Jarošova z návsi, pak pojede v 13 hodin z autobusového nádraží. Ve 13 hodin se vydají cyklisté na kolech pod vedením br. Felixe a sraz je u farního kostela. Všechny farníky zveme na mši sv., která bude v 15 hodin na hoře sv. Antonína. Mše sv. v Mařaticích nebude.
 • Setkání seniorů je ve středu v 8:30 hodin u františkánů.
 • Příprava dětí spolu s rodiči začíná tento týden na faře: ve čtvrtek 9. 9. se setká 1. skupina v 16:30 hodin, 2. skupina v 17:15 hodin, 3. skupina v pátek v 17:00 hodin.
 • Setkání mládeže děkanátu STUDNA je na mši sv. v 18 hodin u františkánů.
 • Setkání ctitelů sv. Františka je v sobotu na mši sv. v 8:30 hodin u františkánů, poté setkání terciářů v klášteře.
 • V sobotu 11. 9. budou oddáni na Březové Antonín Zetka a Tereza Janků, oba farnost Uherské Hradiště.
 • V sobotu 18. 9. budou v Uherském Hradišti oddáni Ondřej Pajda a Marie Šabatová, oba farnost Uherské Hradiště.
 • Pouť do Šaštína je ve středu 15. září. Odjezd autobusu v 5 hodin z autobusového nádraží č. 26..
 • Přihlášky na výuku náboženství nám chybí ještě od mnoha dětí. Rodiče, přihlášky jsou zvláště pro 1. třídu a další pro 2. až 9. třídu. Vyplněné přihlášky odevzdejte do farní schránky nebo v kostele. Předběžný rozvrh výuky je na farních stránkách a na vývěsce. Předběžně výuka začne už druhý školní týden od 6. září. Výuky na gymnáziu začne v pondělí 13. 9. a výuky na faře pro 6. – 9. třídu v pondělí 20. 9. Rodiče, pamatujte na náboženskou výchovu svých děti a dejte ji přednost před ostatními kroužky.
 • Farní list Xaver dnes vychází. Je za lavicemi k rozebrání.
 • 24 hodin četby bible připravujeme na 1. a 2. října. Přípravné setkání vedoucích společenství bude s Martinou Pavlíkovou v sobotu 18. 9. v 15 hodin na faře.