Kurz pro pastorační pomocníky děkanátu Uherské Hradiště

S pověřením arcibiskupa Jana Graubnera byl ustanoven kurz pro pastorační pomocníky pro farnosti děkanátu Uherské Hradiště. Kurz obsahuje 96 vyučovacích hodin, ve kterých jsou probírána jednotlivá témata z věrouky, morálky, církevního práva, liturgiky, biblistiky, církevních dějin a různých náboženství. Přednášejícími jednotlivých disciplín jsou kněží děkanátu Uherské Hradiště.

Přednášky jsou každou druhou sobotu v 8.00 – 13:20 hodin v budově orlovny v 1. patře na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti. Každá sobota má 6 vyučovacích hodin. Kurz byl zahájen 26. září 2020. Pokračování narušila pandemie. Kurz byl obnoven v sobotu 25. září 2021 s nadějí, že se pandemie nevrátí. Proto chceme v naději pokračovat další soboty:

9. října, 23. října, 6. listopadu, 20. listopadu, 4. a 18. prosince 2021.

Kurz pro pastorační pomocníky je otevřen všem bez rozdílu věku a vzdělání, pro muže a ženy, kteří se chtějí osobně vzdělávat a nabídnout své schopnosti pro dobro vlastní farnosti.