Volba nové Ekonomické rady farnost (ERF) a Pastorační rady farnosti (PRF) na další 4leté období 2021 – 2025

Podle stanov Arcibiskupství olomouckého stojí v čele ERF a PRF farář. Farář má právo jmenovat jak členy do ERF, tak i zástupce různých farních společenství do PRF. Další zástupci vzejdou z voleb farníků, kteří obdrží nejvíce hlasů.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI:

PŘEDSEDA – P. Josef Říha, farář

jmenovaný – ing. Jaroslav Tarcala

+ další 3 zvolení zástupci

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI:

PŘEDSEDA – P. Josef Říha, farář

Jmenovaní:

zástupce za komunitu OFM P. Felix M. Žiška, OFM

zástupce za společenství OFM S.M. Hedvika Sikorová

zástupce za liturgickou hudbu Lucie Adamcová

zástupce za kostelnickou službu Stanislav Strogan

zástupce za společenství mládeže Helena Minaříková ml.

zástupce za správu St. Hutí Albert Mrázek

zástupce za katechezi a školy Helena Minaříková st.

zástupce farního střediska sv. Rocha Radka Mrázová

zástupce za Charitu UH

+ dalších 5 zvolených zástupců

OD NEDĚLE 19. ZÁŘÍ 2021 AŽ DO PONDĚLÍ 27. ZÁŘÍ 2021 MÁTE MOŽNOST NAVRHNOUT SVÉ KANDIDÁTY DO VOLEB TÍM, ŽE NA JEDNU STRANU LÍSTKU NAPÍŠETE DO ERF 3 JMÉNA A DO PRF 5 JMEN Z ŘAD FARNÍKŮ. VÝŠE JMENOVANÉ UŽ NEPIŠTE! LÍSTEK VLOŽÍTE DO OZNAČENÉ SCHRÁNKY.

V ÚTERÝ 28. 9. BUDOU NA STRÁNKÁCH FARNOSTI A VÝVĚSKÁCH V KOSTELECH VYVĚŠENY VOLEBNÍ LÍSTKY SE JMÉNY NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ.

VOLBY SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI 3. ŘÍJNA 2021 PŘI NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽBÁCH.