10. října 2021 – 28. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pátek – sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

sobota – sv. Hedviky, řeholnice
  • Oslava sv. Huberta se uskuteční ve farním kostele dnes při mši sv. v 10 hodin. Zveme všechny, kdo chtějí poděkovat za plody našich lesů a hájů. Při mši sv. bude zpívat sbor Svatopluk a hrát soubor trubačů ze Zábřehu.
  • Na Rochusu byl postaven nový kříž. Ve středu vás zveme na mši sv. v 16 hodin a po ní bude nový kříž požehnán.
  • Setkání dětí ze 4. tříd, které byly letos u 1. sv. přijímání, bude v pátek v 16 hodin u františkánů.
  • Lektorský kurz z důvodu onemocnění Martiny Pavlíkové se v sobotu neuskuteční. ¨
  • Putování sošky P. Marie po děkanátu připravilo od 1. listopadu Centrum pro rodinu s bratry františkány. Rodiny se můžete přihlásit na Centru pro rodinu nebo u Radky Maňákové. Rodina bude mít sošku celý týden, u které se může scházet k modlitbě růžence nebo jiné modlitby na stanovené úmysly. Další informace máte na plakátku na vývěsce.
  • Volba ekonomické rady farnosti a pastorační rady farnosti proběhla minulou neděli.Kromě jmenovaných byli vámi zvoleni do Ekonomické rady farnosti: Kaška Vladimír ml. 100 hlasů, Rochovanský František 73 hlasů a Ludmila Tarcalová 67 hlasů, která podstoupila své místo dalšímu, tj. Pavel Mráz 64 hlasů. Kromě jmenovaných do Pastorační rady farnosti byli vámi zvoleni: Václav Adamec 79 hlasů, Radka Maňáková 78 hlasů, Ludmila Daňková 61 hlasů, Ondřej Mráz 52 hlasů a Michaela Psíková 47 hlasů. Kompletní složení obou rad je na vývěsce. Složení slibu jmenovaných proběhne příští neděli na bohoslužbách ve farním kostele.