17. října 2021 – 29. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí – svátek sv. Lukáše, evangelisty

  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů. Uvítáme další nové seniory, přijďte!
  • Setkání nové pastorační rady farnosti bude už tento čtvrtek na faře v 19 hodin. Zváni jsou i ostatní farníci.
  • Setkání dětí ze 4. tříd budetaké i tento pátek v 16 hodin u františkánů.Setkání rodičů dětí ze 4. tříd, které byly letos u 1. sv. přijímání, bude v sobotu 23. října od 17 do 19 hodin na faře. Zveme rodiče na společné posezení, na kterém obdrží společnou fotografii jako památku na slavnost sv. přijímání v neděli 26. září t. r. Těší se na vás katechetky a kněží. Vezměte děti s sebou. Od 18 hodin budou mít děti program ve farním kostele, kde modlitbou růžence vytvoří modlitební misijní most.
  • Příští neděle je neděle misijní. Pamatujte svým darem na misie při sbírce v kostele.
  • Putování sošky P. Marie po děkanátu připravilo od 1. listopadu Centrum pro rodinu s bratry františkány. Rodiny se mohou přihlásit na Centru pro rodinu u Radky Maňákové nebo emailem. Na stolku za lavicemi je také papír, kde se může zapsat vaše rodina a bude mít sošku celý týden. Další informace máte na plakátku na vývěsce.