24. října 2021 – 30. neděle v mezidobí – misijní neděle

V týdnu slavíme:

čtvrtek – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů. Uvítáme další nové seniory, přijďte!
  • Dnes je neděle misijní. Poděkování patří všem za dary při misijní sbírce. Pán Bůh zaplať.
  • Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze získat od pondělí 25. října až do 8. listopadu za obvyklých podmínek: sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce. K tomu je podmínkou návštěva hřbitova a tam se pomodlit za zemřelé jakoukoliv modlitbu.
  • Pozor! Ze soboty na neděli se mění čas, hodiny se posouvají o hodinu zpět.
  • Příští neděli zvou terciáři františkáni na mši sv. v 15 hodin na horu sv. Antonína, kterou celebruje br. Felix M. Žiška. Po mši sv. se můžete setkat s terciáři jak z Uh. Hradiště, tak z okolí.
  • Putování sošky P. Marie po děkanátu připravilo od 1. listopadu Centrum pro rodinu s bratry františkány. Rodiny se mohou přihlásit na Centru pro rodinu u Radky Maňákové nebo emailem. Na stolku za lavicemi je také papír, kde se může zapsat vaše rodina a bude mít sošku celý týden. Další informace máte na plakátku na vývěsce.