3. října 2021 – 27. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí – v naší farnosti slavnost sv. Františka

čtvrtek – P. Marie Růžencové
 • Poděkování patří všem, kdo se zapojili do četby Písma sv. dnem i nocí. Dík za organizaci Radce Maňákové a lektorkám a lektorům.
 • Slavnost sv. Františka začíná dnes u františkánů. Mši sv. v 18 hodin bude slavit dominikán o. Augustin z Uh. Brodu. Po mši sv. bude pobožnost Tranzitus – připomínka zesnutí sv. Františka. Slavnost pokračuje v pondělí mši sv. v 7:30 hodin. Bratři františkáni děkuji za příchod františkánů do našeho města před 530 léty. My se k těm díkům připojme svou účastí.
 • Pěší pouť na Velehrad začíná dnes v neděli v 12:30 hodin od farního kostela.
 • Setkání rodičů s dětmi z 3. tříd se uskuteční ve středu v 18 hodin ve farním kostele. Rodiče budou seznámení s programem přípravy na svátosti dětí z 3, tříd.
 • Kurz pro pastorační pomocníky pokračuje v sobotu od 8 hodin na orlovně.
 • Oslava sv. Huberta se uskuteční ve farním kostele příští neděli 10. 10. při mši sv. v 10 hodin. Zveme všechny, kdo chtějí poděkovat za plody našich lesů a hájů. Při mši sv. bude zpívat sbor Svatopluk a hrát soubor trubačů ze Zábřehu.
 • Lektorský kurz začal v r. 2020 dvěma setkáními. Pandemie kurz přerušila, Pokračování bude pro přihlášené praktickou částí s Martinou Pavlíkovou přímo ve farním kostele v sobotu 16. října v 11 hodin.
 • Bratři františkáni zvou:
 • Ve středu po ranní mši sv. je setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek po večerní mši sv. je adorace za duchovní povolání.
 • V sobotu je mše sv. v 8:30 hodin pro ctitele sv. Františka a poté setkání terciářů.
 • V sobotu večer bude mít večerní mši sv. br. Marek Jan Vilímek, františkán, nyní působí v Plzni. A v neděli v 10:30 hodin bude novokněz slavit mši sv. v Jarošově a udělovat novokněžské požehnání.
 • Dnes proběhne volba ekonomické rady farnosti a pastorační rady farnosti. Na lavicích máte volební lístky. Na straně Ekonomická rada zatrhněte 3 jména. Obraťte a z návrhu na pastorační radu zatrhněte 5 jmen.