31. října 2021 – 31. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí – slavnost Všech svatých
úterý – památka všech věrných zemřelých
čtvrtek – sv. Karla Boromejského, biskupa
pátek – první pátek v měsíci

 • Poděkování patří všem za dary při misijní sbírce minulou neděli: františkáni – 32.800,- Kč, Mařatice – 7.900,- Kč, farní kostel – 42.700,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Sv. otec František rozhodl, že z důvodu pandemie lze letos plnomocné odpustky pro duše v očistci získat po celý měsíc listopad za obvyklých podmínek: sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce (Otče náš, Věřím v Boha a Sláva Otci). K tomu je podmínkou návštěva hřbitova a tam se pomodlit za zemřelé jakoukoliv modlitbu. V pondělí a úterý lze také odpustky získat návštěvou kostela nebo kaple.
 • Dnes zvou terciáři františkáni na mši sv. v 15 hodin na horu sv. Antonína, kterou celebruje br. Felix M. Žiška. Po mši sv. je setkání s terciáři z Uh. Hradiště a okolí.
 • Svátost smíření se bude udílet ve farním kostele zítra v pondělí a úterý od 8 do 10 hodin, po celý týden také před každou mší sv..
 • V úterý na památku všech věrných zemřelých bude mše sv, ve farním kostele ráno v 7:30 a v 10:00 hodin. Odpoledne bude mše sv. v Mařaticích v 16 hodin.
 • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Návštěva nemocných bude tento týden výjimečně ve středu dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek dopoledne v Jarošově.
 • Adorace za duchovní povolání bude čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
 • Zveme děti ze 4. a 5. tříd na společenství prvních pátků, které se uskuteční v pátek v 16.30 hodin na faře. Připravte se na sv. zpověď a na mši sv. u františkánů.
 • Příští neděli bude pěší pouť na Velehrad. Sraz v 12:30 hodin u farního kostela.
 • Putování sošky P. Marie po děkanátu připravilo Centrum pro rodinu. Na stolku za lavicemi je také papír, kde se může zapsat vaše rodina a bude mít sošku celý týden.
 • Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která zajišťuje energie v našich farnostech, nabízí pomoc poradenství pro ty, kdo se dostali do tíživé situace s ukončením dodávky energie od Bohemia energii a jiných. Kontakty naleznete na plakátku na vývěsce.