21. listopadu 2021 – slavnost Ježíše Krista Krále

V týdnu slavíme:

pondělí – sv. Cecílie, panny a mučednice

  • Dnes po mši svaté je zasvěcení lidského pokolení Ježíši Kristu Králi.
  • Dušičková sbírka na charitu minulou neděli vynesla v Mařaticích 3.600,- Kč, ve farním kostele 30.060,- Kč a u františkánů 36.200,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Modlitební ekumenické setkání za pronásledované křesťany, tzv. červená středa se uskuteční ve středu v 18:30 hodin u františkánů. Přijďte se společně modlit za trpící pro víru ve světě. Připojte se i doma v tuto dobu zapálením svíce a modlitbou.
  • Brigáda na farní zahradě se uskuteční v sobotu od 9 hodin. Zveme ochotné a mladé muže, kteří by pomohli s kácením stromů a naplnění sběrného kontejneru.
  • Příští neděli začíná nový církevní rok. Na úvod mše sv. bude žehnání adventních věnců. Přineste si je s sebou a položte před oltář.
  • (Informace z charity Uh. Hradiště: hledáme zdravotní sestry a pečovatelky. Hlaste se telefonicky u Domácí péče 602 781 582 nebo u vedoucí pečovatelek 602 155 402. Další informace jsou na webových stránkách charity.)