28. listopadu 2021 – 1. neděle adventní

V týdnu slavíme:

úterý – svátek sv. Ondřeje, apoštola

pátek – slavnost sv. Františka Xaverského, kněze

  • Poděkování patří všem mužům, kteří včera přišli na brigádu kácení stromů na faře. Pán Bůh zaplať.
  • Adventem začínámenový církevní rok. Celý advent prožíváme s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Vyjádřeme to pravidelnou účastí na bohoslužbách, zvláště ranních mší sv. zvané „roráty“. Roráty budou ve farním kostele v úterý, čtvrtek a pátek v 6:30 hodin. Přicházejte i s dětmi.
  • Setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí v 19 hodin na faře. Jsou vítáni i ostatní farníci.
  • Setkání seniorů bude ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Adorace za duchovní povolání bude ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
  • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
  • Patrocinium farního kostela budeme slavit v pátek 3. 12. při ranní mši sv. v 6:30 hodin. Všechny farníky zveme na večerní mši sv. v 18 hodin, kterou bude slavit novokněz P. Michal Staufčík, rodák ze St. Města. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.
  • Sobotní ranní mše sv. bude ve farním kostele v 7:30 hodin.
  • Pěší pouť na Velehrad bude příští neděli s odchodem od farního kostela v 12:30 hodin.
  • (Informace z charity Uh. Hradiště: hledáme zdravotní sestry a pečovatelky. Hlaste se telefonicky u Domácí péče 602 781 582 nebo u vedoucí pečovatelek 602 155 402. Další informace jsou na webových stránkách charity.)