7. listopadu 2021 – 32. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

úterý – svátek Posvěcení lateránské baziliky
středa – sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
čtvrtek – sv. Martina Tourského, biskupa
pátek – sv. Josafata, biskupa a mučedníka

sobota – sv. Anežky České, panny

  • Sv. otec František rozhodl, že z důvodu pandemie lze letos plnomocné odpustky pro duše v očistci získat po celý měsíc listopad za obvyklých podmínek: sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce (Otče náš, Věřím v Boha a Sláva Otci). K tomu je podmínkou návštěva hřbitova a tam se pomodlit za zemřelé jakoukoliv modlitbu.
  • Pěší pouť na Velehrad se uskuteční dnes. Sraz v 12:30 hodin u farního kostela.
  • Setkání pastorační rady farnosti bude zítra v pondělí v 19 hodin na faře. Vítáni jsou i ostatní farníci.
  • Setkání katechetek a katechetů se uskuteční ve středu v 19:30 hodin na faře v Uh. Hradišti.
  • Pravidelná mše sv. ctitelů sv. Františka je v sobotu v 8:30 hodin u františkánů. Po mši sv. je setkání terciářů.
  • Dušičková sbírka na charitu bude příští neděli při všech bohoslužbách.(list arc. Jana)
  • Putování sošky P. Marie po děkanátu připravilo Centrum pro rodinu. Na stolku za lavicemi je také papír, kde se může zapsat vaše rodina a bude mít sošku celý týden.
  • Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která zajišťuje energie v našich farnostech, nabízí pomoc poradenství pro ty, kdo se dostali do tíživé situace s ukončením dodávky energie od Bohemia energii a jiných. Kontakty naleznete na plakátku na vývěsce.