19. prosince 2021 – 4. neděle adventní

  • Dar farnosti z nedělního prodeje vína byl 6.300,- Kč.
  • Roráty jsou ve farním kostele ještě v úterý a čtvrtek v 6:30 hodin.
  • Svátost smíření pokračuje od pondělí do čtvrtka dopoledne ve farním kostele (8 – 10), odpoledne od 15 do 18 hodin u františkánů.
  • Na Štědrý den v pátek bude ranní mše sv. v 7:30 hodin. Před ní bude pravidelná adorace. Mše sv. pro děti s rodiči bude v 15 hodin u františkánů.
  • Půlnoční“ mše sv. budou ve farním kostele v pátek ve 22 hodin, u františkánů ve 24 hodin.
  • Slavnost Narození Páně v sobotu budou mše sv. jako v neděli. Jen v Mařaticích bude mše sv. v 10:30 hodin.
  • Příští neděle je svátek Svaté Rodiny. Mše sv. budou jako v neděli. Manžele, budete mít možnost při každé mši sv. obnovit své manželské sliby.
  • Podrobný program na Vánoce v našich kostelech máte pro informaci na vývěskách a také na webových stránkách farnosti.