5. prosince 2021 – 2. neděle adventní

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

středa – slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

  • Pěší pouť na Velehrad je dnes s odchodem od farního kostela v 12:30 hodin.
  • Celý advent prožíváme s vnitřní touhou po Kristu. Vyjádřeme to pravidelnou účastí na bohoslužbách, zvláště ranních mších sv. zvané „roráty“. Roráty budou ve farním kostele v úterý, čtvrtek a pátek v 6:30 hodin. Přicházejte i s dětmi.
  • Slavnost P. Marie ve středu máme slavit jako svátek zasvěcený, především účastí na mši sv..
  • Sobotní ranní mše sv. bude ve farním kostele v 7:30 hodin.
  • Mše sv. pro ctitele sv. Františka bude v sobotu v 8:30 hodin u františkánů. Bratři zvou do společenství ty, kdo mají zájem o františkánskou spiritualitu.
  • Příští neděle je neděle radostná. Radost nám přijede udělat společnost Arcibiskupské zámecké víno. Dopoledne po každé mši sv. před farním kostelem bude stánek, kde bude nabídka velkého sortimentu vína. Máte možnost se předzásobit před Vánocemi kvalitním vínem. Výhodou je to, že společnost daruje 20% ze zisku farnosti.
  • Svátost smíření bude udílena od pondělí 13. 12. dopoledne ve farním kostele (8 – 10), odpoledne od 15 hodin u františkánů. Také od 13. do 17. 12. bude udílena svátost pomazání nemocných u františkánů po mši sv..