30. ledna 2022 – 4. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí – sv. Jana Boska, kněze
středa – svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)
čtvrtek – sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

pátek – první pátek v měsíci

sobota – sv. Agáty, panny a mučednice

 • Poděkování patří všem ženám a mužům, kteří v pátek v kostele uklidili vánoční výzdobu.
 • Poděkování patří všem mužům, kteří přišli včera v sobotu na brigádu na úpravu farního dvora. Pán Bůh zaplať.
 • Nedělní sbírka na činnost Katolického biblického díla vynesla ve farním kostele 17.400,-Kč a u františkánů 20.100,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Triduum Modlitby matek pokračuje ještě dnes u františkánů po večerní mši sv..
 • Žehnání svící bude ve středu na úvod každé mši sv.. Svíce si k požehnání přineste s sebou.
 • Setkání ekonomické rady farnosti je ve středu v 19 hodin na faře. Účast členů nutná.
 • Adorace za duchovní povolání je ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
 • Návštěva nemocných v tomto týdnu: ve čtvrtek nemocní v Uh. Hradišti, v pátek v Jarošově.
 • Příprava na svátosti dětí spolu s rodiči začíná ve dvou skupinách: ve čtvrtek nebo v pátek vždy v 18 hodin na faře.
 • Pěší pouť na Velehrad bude příští neděli.
 • Prázdninový pobyt v Dolomitech v Itálii nabízíme farníkům na poslední týden v srpnu. Informace máte na vývěsce a na farních stránkách. Hlaste se ve farní kanceláři.