2. ledna 2022 – 2. neděle po Narození Páně

V týdnu slavíme:

pondělí – Nejsvětějšího Jména Ježíš

čtvrtek – slavnost Zjevení Páně

pátek – první pátek v měsíci

neděle – svátek Křtu Páně

  • Dnes jste také pozvání na pěší pouť na Velehrad s odchodem o farního kostela v 12:30 hodin.
  • V pondělí a pátek během měsíce lednabudou adorace před mši sv. jen půl hodiny.
  • Ve čtvrtek je slavnost Zjevení Páně. Ve farním kostele bude mše sv. v 7:30 hodin, u františkánů v 18 hodin. Máme ho slavit jako svátek zasvěcený účastí na mši sv.. Při mši sv. bude žehnání vody, křídy a kadidla. Přineste si k požehnání vodu.
  • Ve čtvrtek bude po večerní mši sv. u františkánů adorace.
  • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
  • Požehnání pro koledníky bude ve farním kostele v sobotu při ranní mši sv. v 8:30 hodin.
  • Tříkrálová sbírka bude probíhat od dnešní neděle až do 16. ledna. Oslovujeme farníky, kteří se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky, aby se nahlásili na charitě.