9. ledna 2022 – svátek Křtu Páně

V týdnu slavíme:

čtvrtek – sv. Hilaria, biskupa

  • V pondělí a pátek během zimního období budou adorace ve farní kostele před mši sv. jen půl hodiny.
  • Setkání pastorační rady farnosti je v pondělí v 19 hodin na faře. Pro všechny farníky je rada otevřená.
  • Setkání seniorů bude ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Tříkrálová sbírka bude probíhat až do 16. ledna. Koho z farníků nezastihli koledníci doma, pak příští neděli budete mít možnost dát do pokladničky svůj dar po každé mši sv..
  • Ekumenická bohoslužba s modlitbou za jednotu křesťanů bude ve středu 19. ledna v 18:30 hodin u františkánů. Všichni jsou srdečně zváni.