13. února 2022 – 6. neděle v mezidobí

  • Výzva k přihlášce do kněžského semináře – Bratři a sestry, děkuji všem, kteří kněžím pomáhají. Děkuji rodinám, kde přijímají všechny děti, kde kladou základy víry a učí se lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ní letos připravujete a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohloubit své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství. Také u kněze získáte bližší informace o přihlášce do kněžského semináře v Olomouci, který také můžete navštívit. Přihlášky se odevzdávají do konce března. Každého Vás zdraví a všem ze srdce žehná arcibiskup Jan.
  • Příprava na sv. biřmování opět pokračuje v pondělí a pátek.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy v 18 hodin na faře. Účast nutná.
  • Pozor, v sobotu bude mše sv. výjimečně v 6:30 hodin!
  • Pozvání pro všechny farníky na sobotní farní zabijačku, která bude na farním dvoře. Mužové, přijďte od 6 hodin zatopit pod kotly a ženy mohou přinést něco sladkého na stůl. Přijďte obnovit farní společenství.
  • Prázdninový pobyt v Dolomitech v Itálii nabízíme farníkům na poslední týden v srpnu. Informace máte na vývěsce.
  • Pozvání ke studiu na církevních školách máte na vývěsce:

Střední odborná škola sv. Jana Bosca v Kroměříži – obor zahradník, farmář, lesní mechanizátor

Církevní střední škola v Praze – obor ošetřovatel a pečovatel

Jabok – vyšší odborná škola pedagogická a teologická v Praze

Více informací na vývěsce.

  • Dnes také vychází farní list Xaver.