20. února 2022 – 7. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

úterý – svátek Stolce sv. Petra, apoštola

středa – sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

  • Společenství manželů JEDNO SRDCE je v úterý v 17 hodin u františkánů.
  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Večer chval zpívá schola v sobotu po večerní mši sv. u františkánů.
  • Příští neděli se koná sbírka „Svatopetrský haléř“. Sbírka je přímý dar Sv. otci ve prospěch církve ve světě v naléhavých potřebách.
  • Lektorský kurz bude pokračovat v měsíci březnu. Ve farním kostele v Uherském Hradišti bude praktická část s Martinou Pavlíkovou 12. března v 11 hodin. Jmenovitě: Pavel Friedl, Alena Hanusová, Ondřej Mráz a Pavel Obdržálek. Mohou přijít i ostatní zájemci.
  • V měsíci květnu připravujeme farní pouť do Králík a Neratova. Uskuteční se v sobotu 14. května. Hlaste se ve farní kanceláři nebo v sakristii s částkou 300,- Kč na autobus.
  • Prázdninový pobyt v Dolomitech v Itálii nabízíme farníkům na poslední týden v srpnu. Informace máte na vývěsce.