27. února 2022 – 8. neděle v mezidobí

 • Dnes se koná humanitární sbírka charity pro Ukrajinu. Na vývěsce jsou další informace ohledně sbírky. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí v 19 hodin na faře. Jsou zváni i ostatní farníci.
 • Popeleční středou začíná svatopostní doba. Na Popeleční středu je den přísného postu od masa a postu újmy. Při bohoslužbách bude udělován popelec.
 • Ve středu bude v 16 hodin mše sv. za pracovníky charity UH u františkánů.
 • Příprava dětí s rodiči na svátosti pokračuje ve čtvrtek a v pátek v 18 hodin na faře.
 • Adorace za duchovní povolání bude ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
 • V týdnu je také první pátek v měsíci. Využijme v týdnu svátost smíření jako přípravu na postní dobu.
 • Návštěva nemocných v týdnu bude změněna: v pátek dopoledne v Jarošově, v sobotu v Uh. Hradišti.
 • Pobožnosti křížové cesty budou v době postní ve farním kostele v pátek v 7 hodin a v neděli v 16 hodin, u františkánů v pátek v 17:30 hodin, v Mařaticích v neděli v 14:30 hodin.
 • Křižová cesta trochu jinak bude v neděli 6. března v 16 hodin ve farním kostele. Texty Romana Guardiniho budou proloženy varhanní improvizací Ondřeje Muchy.
 • Lektorský kurz bude pokračovat v měsíci březnu. Ve farním kostele v Uherském Hradišti bude praktická část s Martinou Pavlíkovou 12. března v 11 hodin. (Jmenovitě: Pavel Friedl, Alena Hanusová, Ondřej Mráz a Pavel Obdržálek.) Mohou přijít i ostatní zájemci.
 • V měsíci květnu připravujeme farní pouť do Králík a Neratova. Uskuteční se v sobotu 14. května. Hlaste se ve farní kanceláři nebo v sakristii s částkou 300,- Kč na autobus.