6. února 2022 – 5. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

čtvrtek – sv. Scholastiky, panny

pátek – P. Marie Lurdské

  • Poděkování patří mužům, kteří přišli v úterý na odvoz kontejneru. Pán Bůh zaplať.
  • Pěší pouť na Velehrad začíná dnes v 12:30 hodin od farního kostela.
  • Setkání seniorů bude ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Den nemocných oslavíme ve čtvrtek 10. února. V 16 hodin je mše sv. na oddělení chirurgie ve 3. podlaží. V 18 hodin začíná křížová cesta s odchodem z Vinohradské ulice ke kapli sv. Rocha. Vezměte s sebou něco na zahřátí.
  • Prázdninový pobyt v Dolomitech v Itálii nabízíme farníkům na poslední týden v srpnu. Informace máte na vývěsce a na farních stránkách. Hlaste se ve farní kanceláři.