27. března 2022 – 4. neděle postní – radostná

 • Pobožnost křížové cesty bude dnes v Mařaticích v 14:30 hodin a ve farním kostele v 16 hodin. V pátek ráno v 7 hodin ve farním kostele a večer v 17:30 hodin u františkánů.
 • Triduum Modlitby matek bude ukončeno dnes po večerní mši sv. u františkánů.
 • Setkání manželů – Jedno srdce je v úterý v 17 hodin u františkánů. Je třeba se přihlásit emailem.
 • K modlitbám za mír na Ukrajině jsme zváni ve středu v 18:30 hodin do sboru církve českobratrské na ulici Jana Blahoslava.
 • Modlitba pro Ukrajinu bude ve čtvrtek v 19 hodin u františkánů.
 • Návštěva nemocných bude v týdnu ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti, v pátek v Jarošově.
 • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje ve čtvrtek a pátek v 18 hodin na faře.
 • Kandidáti sv. biřmování budou od pátku do neděle konat duchovní obnovu v Rajnochovicích. Pamatujme na ně v modlitbě.
 • Příští neděli k nám zavítají Arcibiskupské zámecké sklepy. Po každé ranní mši sv. budou před farním kostelem nabízet k zakoupení různé druhy vína.
 • Pouť na Velehrad bude příští neděli.
 • Dnes také vychází farní list Xaver.