6. března 2022 – 1. neděle postní

 • Sbírka charity pro Ukrajinu vynesla minulou neděli ve farním kostele a Mařaticích 83.700,- Kč a u františkánů 77.700,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Velké poděkování patří všem, kdo v týdnu přinesli potraviny a potřebné věci pro Ukrajinu.
 • Charita umístila na hlavních dveřích pokladničku pro dary na Ukrajinu.
 • Rychlá sbírka hygienických potřeb, léků a dalších věcí na Ukrajinu vyhlásila charita UH do úterý 8. 3. Informace na vývěsce.
 • Hodina pro Ukrajinu je výzva k modlitbám u františkánů. Sejděme se od neděle až do soboty vždy v 19 hodin k modlitbám za odvrácení války na Ukrajině a ve světě.
 • Dnes se koná sbírka na Svatopetrský haléř. Pán Bůh zaplať.
 • Pouť na Velehrad je dnes s odchodem od farního kostela v 12:30 hodin.
 • Křižová cesta trochu jinak bude dnes v neděli v 16 hodin ve farním kostele. Texty Romana Guardiniho budou proloženy varhanní improvizací Ondřeje Muchy.
 • Ve středu bude po ranní mši sv. setkání seniorů u františkánů.
 • Pobožnosti křížové cesty budou v době postní ve farním kostele v pátek v 7 hodin a v neděli v 16 hodin, u františkánů v pátek v 17:30 hodin, v Mařaticích v neděli v 14:30 hodin.
 • Lektorský kurz bude v sobotu ve farním kostele v Uherském Hradišti. Praktická část s Martinou Pavlíkovou bude v 11 hodin. (Jmenovitě: Pavel Friedl, Alena Hanusová, Ondřej Mráz a Pavel Obdržálek.) Mohou přijít i ostatní zájemci.
 • Dnes také vychází farní list Xaver.
 • Informace o setkání mládeže a sbírce na setkání. (příloha)
 • Farní pouť do Králík a Neratova se letos neuskuteční. Sekretářka sdělila, že poutní kostel je celý v lešení.