17. dubna 2022 – Neděle Zmrtvýchvstání Páně

  • Děkujeme za dar Postní almužny. Darovali jste 8.680,- Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Děkujeme za dary na Boží hrob v Jeruzalémě a za dary při dnešní sbírce. Pán Bůh zaplať.
  • Velké poděkování patří schole, chrámovému sboru, kostelníkům, za výzdobu Božího hrobu a celkovou velikonoční výzdobu, všem, kdo měli podíl na sváteční liturgii.
  • Dnes je žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.
  • Zítra na pondělí velikonoční bude jen ranní mše sv. v 8:30 hodin, u františkánů v 7:30 hodin.
  • Novéna k Božímu milosrdenství pokračuje dnes ve farním kostele v 15 hodin. Až do soboty se budeme scházet vždy v 15 hodin.
  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje tento týden ve čtvrtek a v pátek vždy v 18 hodin ve farním kostele.