3. dubna 2022 – 5. neděle postní

 • Dnes k nám zavítají Arcibiskupské zámecké sklepy. Po každé ranní mši sv. budou před farním kostelem nabízet k zakoupení různé druhy vína. 20% zisku bude darem farnosti.
 • Dnes je pěší pouť na Velehrad. Odchod v 12:30 hodin od farního kostela.
 • Pobožnost křížové cesty bude dnes v Mařaticích v 14:30 hodin a ve farním kostele v 16 hodin. V pátek ráno v 7 hodin ve farním kostele a večer v 17:30 hodin u františkánů.
 • Sv. smíření bude udělovat více kněží od pondělí do pátku od 8 hodin ve farním kostele a od 15 hodin u františkánů.
 • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Adorace za duchovní povolání a Modlitba pro Ukrajinu bude ve čtvrtek v 19 hodin u františkánů.
 • Setkání pastorační rady farnosti bude ve čtvrtek v 19 hodin na faře. Jsou zváni i ostatní farníci. ¨
 • Setkání ctitelů sv. Františka je v sobotu na mši sv. v 8:30 hodin u františkánů. Po mši sv. je adorace a setkání terciářů.
 • Ministranti mají setkání v sobotu ve farním kostele v 10 hodin.
 • Desatero – tak je název hudebního pásma, které uvede CM Danaj a ženský sbor ze Strání. Vystoupení je součástí benefičního koncertu, jehož výtěžek bude ve prospěch Domácího hospice Antonínek provozovaný charitou Uh. Hradišti. Vystoupení bude v sobotu 9. dubna v 16 hodin ve farním kostele v Uh. Hradišti. Srdečně zve charita.
 • Příští neděli je neděle Květná. Vezměte s sebou k požehnání jívové ratolesti. Také vezměte s sebou postní almužny – papírové krabičky.