15. května 2022 – 5. neděle velikonoční

V týdnu slavíme:

pondělí – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

pátek – sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

  • Prožíváme měsíc květen, měsíc P. Marie. Májové pobožnosti jsou ve farním kostele ve všední dny vždy 10 minut před mši sv.. Dnes v neděli se sejdeme k májové pobožnosti u Boží muky na Vinohradské ulici v 16.30 hodin.
  • Setkání seniorů je po ranní mši sv. u františkánů.
  • Příprava dětí na svátosti pokračuje jako pravidelně ve čtvrtek a v pátek vždy v 18 hodin v kostele. Rodiče, přijďte s dětmi, které budou připravené na sv. smíření – zpověď.
  • Modlitby za Ukrajinu budou ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
  • Setkání pastorační rady farnosti bude ve čtvrtek v 19 hodin na faře.
  • Farnost Staré Město zve rodiče na seminář Jak rozvíjet spiritualitu dětí, který se uskuteční v sobotu 21. května od 9 do 12 hodin v místnosti pod kostele sv. Ducha ve St. Městě. Více informací máte na vývěsce.
  • Ohlášky před svatbou:

v sobotu 21. května budou oddáni v Uherském Hradišti MuDr. Tomáš Kvietok, farnost Kysucké Nové Město, a MuDr Klára Omelková, farnost Uh. Hradiště.

v sobotu 28. května budou oddáni v Uherském Hradišti Martin Maňásek a Pavlína Vaškujová, oba farnost Uh. Hradiště.