29. května 2022 – 7. neděle velikonoční

V týdnu slavíme:

pondělí – sv. Zdislavy

úterý – svátek Navštívení P. Marie

  • Sbírka na pronásledované křesťany: farní kostel – 22.800,- Kč, františkáni – 22. 400,- Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Modlitby za Ukrajinu budou ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
  • Návštěva nemocných je ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči je ve čtvrtek a v pátek v 18 hodin na faře.
  • Vigilie slavnosti Seslání Ducha sv. bude v sobotu 4. června v 19 hodin u františkánů. Zveme především nastávající biřmovance, jejich kmotry a rodiče. Přijďte i ostatní obnovit své biřmovací závazky a v sobě obnovit dary Ducha sv..
  • Příští neděle je slavnost Seslání Ducha sv.. V 12:30 odchází od farního kostele pravidelná pěší pouť na Velehrad. Hlavní úmysl této pouti je vyprosit nastávajícím biřmovancům dary Ducha sv.. Především zveme samotné biřmovance a jejich rodiny a kmotry.
  • Odpoledne zveme farníky na „Farní vaječinu“, která bude na farní zahradě. Žehnáním vajíček začíná velikonoční doba a po 50 dnech o letnicích končíme farní vaječinou. Přijďte si posedět. Sortiment bude zajištěn. Pokud máte svoje slepičky, přineste na ochutnávku svá vajíčka.
  • Oslovujeme jednotlivé dopisovatele do farního listu Xaver, aby zaslali své příspěvky do úterý, aby mohl Xaver vyjít příští neděli.

Ohlášky před svatbou:

  • Ohlášky před svatbou:

v sobotu 4. 6. budou v Uherském Hradišti oddáni Ondřej Hrachovský, farnost Uherský Ostroh, a Jana Ježíková, farnost Všemina.