Zápis do MŠ s křesťanskou výchovou 9.5. – 12. 5. 2022

Dětem i rodičům nabízíme bezpečné rodinné prostředí, vytváříme společenství, snažíme se o prožitkové učení. Dětem připravujeme zajímavý program v duchu křesťanských hodnot, spolupracujeme s duchovními. Vedeme děti k lásce, úctě, učení, hledání a objevování, rozvíjíme celou osobnost dítěte. Nabízíme nadstandardní aktivity – angličtinu, plavání, výtvarný kroužek, Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče, Sporťáček pod vedením odborných trenérů, Dopraváček ve spolupráci s DDM Šikula a logopedickou prevenci. Snažíme se vhodně doplňovat rodinu, pravidelně komunikujeme s rodiči. Třídy jsou heterogenní, sourozenci jsou spolu ve skupině.

Podrobné informace k zápisu sledujte na webových stránkách MŠ www.krestankauh.cz

Přihlášku přineste osobně v zápisovém týdnu do MŠ Husova 838, 686 06 v Uherském Hradišti v době od 8.00 – 13.00 hodin vyplněnou a také přineste potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno. Vezměte s sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce. Uvedené tiskopisy jsou k vytisknutí na stránkách školy. Tiskopisy je možné vyzvednout i při zápisu dětí přímo v MŠ.

Den otevřených dveří proběhne ve dnech 9. -10. 5., v době od 8.00 – 10.00 hodin. Můžete se podívat na přímou práci s dětmi. Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců a dětí.