19. června 2022 – 12. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Aloise, řeholníka

čtvrtek – přeložená slavnost Narození sv. Jana Křtitele

pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 • Poděkování patří za výzdobu jak na slavnost minulou neděli, tak i na dnešní.
 • Slavnost svátosti biřmování proběhne dnes ve farním kostele při mši sv. v 10 hodin.
 • Dnes také vychází farní list Xaver. Obsahuje vložený pastýřským list arc. Jana.
 • Většina dětí v náboženství obdržela přihlášky do náboženství na nový školní rok. Další přihlášky jsou na stolu za lavicemi. Vyplněné se odevzdávají do schránky na faře.
 • Jednání ekonomické rady farnosti bude v úterý v 19 hodin na faře.
 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po každé mši sv. budou litanie a zasvěcení Nejsvětějšímu srdci.
 • Kněžské svěcení bude v sobotu v katedrále v Olomouci v 9.30 hodin. Modleme se za novosvěcence.
 • Duchovní obnova modlitby matek bude od pátku do neděli vždy po večerní mši sv. u františkánů.
 • Farní den jako Den rodin se uskuteční příští neděli 26. června. Začneme mši sv. v 10 hodin, která bude obětována za rodiny naší farnosti. Také poděkujeme za 40 let kněžství. Pak jste zváni na společný oběd na farní zahradu. Od 13:30 bude program jak pro děti, tak i přednáška pro rodiče. Udělejte si na toto setkání čas. Bude dobré, když něco sladkého přinesete na stůl.
 • Staré Hutě volají po brigádě. Mužové, díky za včerejší brigádu, ještě pokračujeme příští sobotu 25. června. Každá ruka dobrá.
 • Ohlášky před svatbou: v sobotu 2. 7. budou oddáni v kostele v Uherském Hradišti Martin Koníček, farnost Popovice, a Barbora Maňáková, farnost Uh. Hradiště.
 • Farní pouť na Sv. Hostýn připravujeme na sobotu 16. července. Zveme hlavně rodiny. Kdo pojedete autobusem, hlaste se v sakristii. 200,- Kč za dopravu se platí v autobuse.
 • Velehradská pouť volá! Maltézská pomoc hledá dobrovolníky pro vozíčkáře. Hlaste se na Maltézské pomoci. Informace na vývěsce. Výzva ke všem, kdo mají doma kroje. Na letošní pouť jsou zváni poutníci, aby se oblékli do krojů – muži i ženy. I děti.