26. června 2022 – 13. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

středa – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

čtvrtek – výroční slavnost posvěcení kostela sv. Františka Xaver.

pátek – první pátek v měsíci

 • Dnes v neděli slavíme Farní den jako Den rodin. Začneme mši sv. v 10 hodin, která bude obětována za rodiny naší farnosti. Také poděkujeme za 40 let kněžství. Pak jste zváni na společný oběd na farní zahradu. Od 13:30 bude program jak pro děti, tak i přednáška pro rodiče. Udělejte si na toto setkání čas. Bude dobré, když něco sladkého přinesete na stůl.
 • Ještě dnes pokračuje duchovní obnova modlitby matek u františkánů po večerní mši sv.
 • Mužové, díky za včerejší brigádu na Starých Hutích.
 • Většina dětí v náboženství obdržela přihlášky do náboženství na nový školní rok. Další přihlášky jsou na stolu za lavicemi. Vyplněné se odevzdávají do schránky na faře.
 • Ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, kterou máme slavit jako svátek zasvěcený účastí na mši sv..
 • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Návštěva nemocných bude v týdnu ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
 • Ohlášky před svatbou: v sobotu 2. 7. budou oddáni v kostele v Uherském Hradišti Martin Koníček, farnost Popovice, a Barbora Maňáková, farnost Uh. Hradiště.
 • Příští neděli 3. 7. máme ve farním kostele adorační den a den modliteb za bohoslovce. Vzadu za lavicemi je papír, kde jsou ještě volná místa na adoraci od 11 hodin až do 21 hodin, kdy bude závěrečné požehnání. Zapište se na stanovenou dobu jako rodina nebo společenství.
 • Farní pouť na Sv. Hostýn připravujeme na sobotu 16. července. Zveme hlavně rodiny. Kdo pojedete autobusem, hlaste se v sakristii. 200,- Kč za dopravu se platí v autobuse.
 • Velehradská pouť volá! Maltézská pomoc hledá dobrovolníky pro vozíčkáře. Hlaste se na Maltézské pomoci. Informace na vývěsce. Výzva ke všem, kdo mají doma kroje. Na letošní pouť jsou zváni poutníci, aby se oblékli do krojů – muži i ženy. I děti.