5. června 2022 – slavnost Seslání Ducha sv.

V týdnu slavíme:

pondělí – P. Marie, Matky církve

čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

sobota – sv. Barnabáše, apoštola

neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

 • Sbírka na církevní školy v diecézi se koná dnes. Pán Bůh zaplať.
 • Dnešní pěší pouť na Velehrad odchází od farního kostela v 12:30 hodin. Hlavní úmysl pouti je vyprosit nastávajícím biřmovancům dary Ducha sv..
 • Dnes odpoledne zveme farníky na „Farní vaječinu“, která bude na farní zahradě od 17 hodin. Přijďte si posedět. Pokud máte svoje slepičky, přineste na ochutnávku svá vajíčka.
 • Dnes vychází farní list Xaver.
 • Předání diplomů absolventům kurzu pro pastorační pomocníky z děkanátu Uh. Hradiště bude v úterý ve farním kostele v 18 hodin při mši sv., kterou bude slavit biskup Antonín Basler.
 • Ve čtvrtek od 17 hodin zveme maminky dětí z 3. tříd na úklid kostela.
 • V pátek v 17 hodin je setkání dětí na faře před sv. přijímáním.
 • Noc kostelů se uskuteční tento pátek. Bohatý program začíná v 18 hodin v obou našich kostelech. Natištěný program je na papírech za lavicemi. Rozneste ho ve svém okolí, do práce a sousedům. Přijďte se seznámit s historii a modlit se za naše město.
 • Setkání ctitelů sv. Františka je v sobotu na mši sv. v 8:30 hodin u františkánů. Po mši sv. následuje setkání terciářů na faře.
 • V sobotu od 13:30 hodin bude svátost smíření pro dětí a jejich rodiče před 1. sv. přijímáním, následuje nácvik.
 • Slavnost 1. sv. přijímání bude v neděli při mši sv.
 • Charita Uh. Hradiště hledá plný úvazek pastoračního asistenta. Informace na webu charity.
 • Farní pouť na Sv. Hostýn připravujeme na sobotu 16. července. Zveme hlavně rodiny. Kdo pojedete autobusem, hlaste se v sakristii. 200,- Kč za dopravu se platí v autobuse.