17. července 2022 – 16. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pátek – svátek sv. Marie Magdalény

sobota – svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy

  • Přihlášky do náboženství na nový školní rok jsou na stole za lavicemi. Vyplněné se odevzdávají do schránky na faře.
  • Poděkování patří všem, kdo se zúčastnili včera pouti na Sv. Hostýn. Zvláštní poděkování patří za organizaci celé pouti panu Zdeňku Štěrbovi.
  • Pozvání na horu sv. Klimenta u Osvětiman na pouť ke cti sv. Gorazda je na vývěsce.
  • Příští neděli začíná v Uherském Hradišti týdenní pouť za umělce. Na úvod poutě bude ve farním kostele mše sv. v 10 hodin. Pak zveme všechny farníky na Rochus. Odchod poutníků je ve 14 hodin od farního kostela. V 16 hodin bude na Rochusu duchovní pásmo ze života kněze P. Antonína Šuránka a pásmo myšlenek z jeho knih. V pondělí ráno odcházejí poutníci na horu sv. Antonína u Blatnice. Více informací je na webových stránkách farnosti a na vývěsce.