31. července 2022 – 18. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
úterý Panny Marie Andělské z Porciunkule (pouť u františkánů)
čtvrtek památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze
sobota svátek Proměnění Páně

Oslava sv. Gorazda a druhů bude dnes (31.7.) na hoře sv. Klimenta u Osvětiman. Začátek je mši sv. v 13:00. Po ní následuje přednáška.

V úterý je slavnost Porciunkule ve františkánském kostele. Mše sv. budou v 7:00, v 8:30 a v 10:00 mše sv. za účasti biskupa Josefa Nuzíka. Večerní mše sv. je v 18:00. (Ve farním kostele nebude ranní mše sv.) V úterý od 17:00 bude také adorace u františkánů. (doprovázet ji bude hudebně Schola z UH)

– K získání odpustků je potřeba splnit obvyklé podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) a při návštěvě kostela (františkánského či farního) pomodlit se modlitbu Otče náš a Vyznání víry.

Ve čtvrtek (4.8.) bude ve františkánském kostele celodenní výstav eucharistie – adorační den. Využijte čas k osobní modlitbě díků a chvály za bohoslovce. V kostele u františkánů je i rozpis kde se můžete zapsat.

Příští neděli (7.8.) bude pravidelná pěší pouť na Velehrad s odchodem od farního kostela v 12:30.

V neděli 14. srpna bude pouť ke cti P. Marie Nanebevzaté v Mařaticích. Všechny farníky zveme na poutní mši sv. v Mařaticích v 10:30.

V neděli 4. září máme farní pouť na horu sv. Antonína u Blatnice. Autobus pojede z autobusového nádraží ve 13:00. Zájemci, hlaste se v sakristii. V autobusu se platí 100,- Kč. Rodiče, udělejte si čas i se svými dětmi na začátku školního roku.