14. srpna 2022 – 20. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
sobota – sv. Bernarda, opata

  • Dnes slavíme farní pouť ke cti P. Marie Nanebevzaté v Mařaticích. Všechny farníky zveme na poutní mši sv. v Mařaticích v 10:30 hodin. (Odpoledne mše sv. nebude.)
  • V pondělí je slavnost Nanebevzetí P. Marie, kterou máme slavit jako svátek zasvěcený především účastí na mši sv.
  • Příští týden je Jarošovská pouť ke cti sv. Rocha na Rochusu. Zveme všechny poutníky na mši sv., která bude slavena v 10:30 hodin. Odpolední mše sv. v Mařaticích nebude.
  • V neděli 4. září máme farní pouť na horu sv. Antonína u Blatnice. Autobus pojede z autobusového nádraží ve 13 hodin. Zájemci, hlaste se v sakristii. V autobusu se platí 100,- Kč.
  • Poděkování patří všem, kteří zorganizovali týdenní farní tábor. Díky pí Obdržálkové spolu s manžely Maňákovými za týlové zabezpečení. Zvláště dík skupině chlapců a děvčat za přípravu programu a výlety. P. Bůh zaplať.