7. srpna 2022 – 19. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

PONDĚLÍ památka sv. Dominika, kněze, zakladatele dominikánů
ÚTERÝ svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
STŘEDA svátek sv. Vavřince, mučedníka
ČTVRTEK památka sv. Kláry z Assisi, panny

Dnes (7.8.) je farní pěší pouť na Velehrad. Odchod v 12:30 od farního kostela.

V středu (10.8.) po ranní mši u františkánů bude setkání seniorů. Srdečně zveme i nové členy.

Příští neděli 14. srpna bude pouť ke cti P. Marie Nanebevzaté v Mařaticích. Všechny farníky zveme na poutní mši sv. v Mařaticích v 10:30.

Ohlášky před svatbou: farnost Blatnice p. sv. Ant. sděluje, že v sobotu 20. 8. budou oddáni na hoře sv. Antonína u Blatnice Jiří Ondra, farnost Boršice u Bl. a Iva Pelikánová, farnost Uherské Hradiště.