11. září 2022 – 24. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
středa – svátek Povýšení sv. Kříže
čtvrtek – P. Marie Bolestné
pátek – sv. Ludmily, mučednice

  • Pravidelná výuka náboženství na školách začne od 12. září. Výuka na nižším gymnáziu začíná v pondělí za týden v 13:45 hodin. Rovněž výuka na faře pro žáky 6. – 9. tříd začíná od pondělí 19. 9. v 15 hodin. Rozvrh výuky je na farních stránkách.
  • Charita Uherské Hradiště zve farníky na pouť na Rochus. Uskuteční se zítra v pondělí. Ve 14 hodin bude mše sv. obětována za všechny klienty, všechny zaměstnance a dobrovolníky.
  • Ve středu vyhlásili naši biskupové den modliteb za mír na Ukrajině. Dopoledne po ranní mši sv. bude adorace u františkánů, po večerní mši sv. bude adorace ve farním kostele do 21 hodin.
  • Koncem loňského roku proběhl synodální proces v naší farnosti. 6. července t. r. byl ukončen synodální proces v naší vlasti. Chcete se seznámit s výsledky? Zveme všechny účastníky, kteří se scházeli v naší farnosti v synodálních kroužcích, aby se setkali v pátek v 19 hodin na faře.
  • Ohlášky před svatbou: v  sobotu 17. 9. budou oddáni ve Strážnici Dominik Mosler, farnost Opava a Kristýna Turčínová, farnost Uherské Hradiště.
  • Mnoho farníků ještě nepřijalo svátost biřmování. Chceme v říjnu začít přípravu na sv. biřmování především dospělých nad 25 let. Oslovte své příbuzné, přátelé nebo blízké ze zaměstnání. Hlaste se v sakristii nebo na faře nebo u br. Felixe, který povede katecheze.
  • Ze slavnosti 1. sv. přijímání v červnu máme pro děti společnou fotku. Vyzvedněte si ji během týdne v kanceláři na faře nebo v neděli v sakristii po mši sv.