18. září 2022 – 25. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Ondřeje, kněze a Pavla a druhů, mučedníků
středa – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
pátek – sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  • Výuka náboženství na nižším gymnáziu začíná v pondělí v 14 hodin. Rovněž výuka pro žáky 6. – 9. tříd začíná v pondělí v 15 hodin na faře.
  • Setkání ekonomické rady farnosti bude zítra v pondělí na faře v 19 hodin.
  • Setkání seniorů bude ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Setkání rodičů a dětí z 3. tříd ZŠ připravující se na svátosti bude ve čtvrtek v 18 hodin ve farním kostele. Účast rodičů nutná.
  • Společenství modlitby matek zvou všechny farníky na triduum k modlitbám za rodiny. Koná se u františkánů: v pátek křížová cesta od 17 hodin, pak v sobotu a v neděli adorace po večerní mši sv.
  • Ohlášky před svatbou: v sobotu 24. 9. 2022 budou oddáni v Popovicích u Uh. Hradiště Petra Knedlíková, farnost Uherské Hradiště, a Jan Gál, farnost Hluk V sobotu 1. 10. 2022 budou oddáni v Uherském Hradišti Ondrej Repčák, farnost Prešov, a Zuzana Milisová, farnost Uh. Hradiště.
  • Příprava na svátost biřmování začne v říjnu, především dospělých nad 25 let. Oslovte své příbuzné, přátelé nebo blízké ze zaměstnání. Hlaste se v sakristii nebo na faře nebo u br. Felixe, který povede katecheze.
  • Ze slavnosti 1. sv. přijímání v červnu máme pro děti společnou fotku. Vyzvedněte si ji během týdne v kanceláři na faře nebo v neděli v sakristii po mši sv..