25. září 2022 – 26. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Vincence de Paul, kněze
středa – slavnost sv. Václava, mučedníka
čtvrtek – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaele, archandělů
pátek – sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
sobota – sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 • Setkání ekonomické rady farnosti je v úterý 27. 9. v 17 hodin na faře.
 • Slavnost sv. Václava máme slavit jako svátek zasvěcený, především účastí na mši sv. – ráno u františkánů, večer ve farním kostele v 18 hodin.
 • Zahradní slavnost Díkůvzdání bude ve čtvrtek od 15:45 hodin na zahradě MŠ s křesťanským zaměřením. Zveme všechny rodiče dětí a příznivce MŠ. S sebou dobrou náladu a špekáček.
 • Ohlášky – florbal: Každý pátek od 14:30 do 16:00 hodin zveme všechny dětí od 2. do 7. tříd na orlovnu v UH, kde se trénuje florbal. Více info: Petr Vožďa, tel. 777 840 784.
 • Ohlášky před svatbou: v sobotu 1. 10. budou oddáni v Uherském Hradišti Ondrej Repčák, farnost Prešov, a Zuzana Milisová, farnost Uh. Hradiště.
 • V sobotu 8. 10. budou v Uherském Hradišti oddáni Ondřej Coufal, farnost Měrotín, a Barbora Čičatková, farnost Brno, Černé Pole.
 • V sobotu 8. 10. budou oddáni v Uherském Hradišti Jakub Foltýn a Kristýna Tymonová, oba farnost Bílovice.
 • Příprava na svátost biřmování začne v říjnu, především dospělých nad 25 let. Oslovte své příbuzné, přátelé nebo blízké ze zaměstnání. Hlaste se v sakristii nebo na faře nebo u br. Felixe, který povede katecheze.
 • Ve dnech 14. až 16. října k nám zavítají bohoslovci, kteří mají setkání na Velehradě. Rektor semináře se na nás obrátil s prosbou, abychom v rodinách nabídli ubytování bohoslovcům. Vedle přihlášených rodin oslovujeme další a přihlaste se v sakristii.
 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu v Uh. Hradišti. Informace jsou na vývěsce. Přihlášky do konce října na Arcibiskupství olomoucké.
 • Dnes také vychází farní list Xaver.
 • Domácí hospic Antonínek zve na Drakiádu na Sv. Antonínek v neděli 2. 10. v 14 hodin.