4. září 2022 – 23. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

čtvrtek – svátek Narození P. Marie

 • Dnes bude mše sv. v 10 hodin obětována s prosbou o dary Ducha sv. pro učitele, vychovatelky a školní mládež na začátku nového školního roku. Na závěr mše sv. bude žehnání nových aktovek, především pro děti z prvních tříd.
 • Dnes máme farní pouť na horu sv. Antonína u Blatnice. Autobus pojede z Jarošova, návsi v 12:45 hodin, pak z autobusového nádraží ve 13 hodin. Další zastávky budou na ulici 1. máje a Větrná. Zájemci, hlaste se v sakristii. V autobusu se platí 100,- Kč. Rodiny, přijeďte s dětmi na mši sv. v 15 hodin. Oslovujeme také cyklisty k cyklopouti s odjezdem ve 13 hodin od farního kostela na čele s br. Felixem, jen na příznivého počasí.
 • Rodiče, pamatujte na přihlášky svých dětí do výuky náboženství. Odevzdejte je do farní schránky. Pravidelná výuka začne v týdnu od 12. září. Předběžný rozvrh výuky je na farních stránkách.
 • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Návštěva nemocných bude tento týden ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
 • Setkání pastorační rady farnosti bude zítra v pondělí 5. září v 19 hodin na faře.
 • Mnoho farníků v naší farnosti ještě nepřijalo svátost biřmování. Chceme v říjnu začít přípravu na sv. biřmování především dospělých nad 25 let. Oslovte své příbuzné, přátelé nebo blízké ze zaměstnání. Hlaste se v sakristii nebo na faře nebo u br. Felixe, který povede katecheze.
 • Ze slavnosti 1. sv. přijímání v červnu máme pro děti společnou fotku. Vyzvedněte si ji v sakristii po mši sv..
 • Dnes vychází farní list Xaver. Je za lavicemi k rozebrání.
 • Děti dostanou dnes nový program s obrázky na nový školní rok. Rodiče, pomozte dětem s plněním úkolů a zajímejte se celoroční program.

 • Ohlášky před svatbou:

v pátek 9. září budou v kostele v Žarošicích oddáni snoubenci Viktor Smetka, farnost Hroznová Lhota a Monika Zelinková, farnost Uherské Hradiště.