Náš křesťanský život má pevný základ a tím je svátost křtu. Ve svátosti křtu jsme přijali všeobecné kněžství, které nás zve, abychom se intenzivně zapojili do života církve. Snad někdy narazíme v šuplíku na různé důležité dokumenty, jako je rodný list, životní pojistka nebo také potvrzení o přijetí svátosti křtu. Na rodném listu máme datum svého narození pro tento svět, na křestním listu máme datum svého narození pro věčnost.
A nyní nastává chvíle pro ty, kteří datum svého křtu neznají, aby po něm během adventu pátrali. Pokud doma nic nenajdete, jediná cesta je zajít na faru místa, kde jste byli pokřtěni, a pan farář Vám rád ukáže křestní matriku a Váš zápis, který je někdy historicky zajímavý. Vedle data svého křtu je dobré zjistit i místo křtu, jména svých kmotrů a třeba i jméno kněze, který mě pokřtil.
A proč to všechno? Chci, abychom nový rok 2023 prožili ve farnosti jako rok svátosti křtu. Tzn. každou druhou neděli v měsíci budou pokřtění daného měsíce obnovovat křestní sliby s rozžatou svící při mši svaté v kostele. V podstatě budou první na řadě pokřtění v lednu. Co nejdříve si proto zjistěte, zda (ne)jste pokřtěni v lednu. Ať to zjistí také rodiče svým dětem, abyste při mši svaté v neděli 8. ledna, kdy je také svátek Křtu Páně, obnovili své křestní sliby s rozžatou svící. A dále pokřtění v únoru obnoví křestní sliby v neděli 12. února. Atd.
Třeba někomu přidávám práci, ale patří to k našemu křesťanskému životu, abychom znali kořeny svého křtu. Určitě během toho roku zažijete v rodině mnoho radosti a povzbuzení. Můžeme se na to jen těšit. Spolu s Vámi se těší P. Josef.