Vzpomínka na Antonína Kejdanu OFM

Ve fotogalerii nebo zde přibylo několik fotek bratra Antonína Kejdany z naší a potom Ruprechtické farnosti. Vděčíme mu za hodně. Z těch věcí viditelných je to např. po povodních opravený františkánský kostel a farní středisko na Starých Hutích. Pokud byste ve svých archivech našli nějaké jeho fotky, kontaktujte prosim Alberta Mrázka.

Fara

O faře samé ze starších dob nemáme mnoho zpráv, ale k roku 1466 se o ní dovídáme, že byla ve špatném stavu a její správce, německý kazatel a světský kněz Mikuláš, se zavázal velehradskému klášteru, že ji svým nákladem znovu opraví. I když se nepraví, kde tato farní budova stála, velehradský klášter totiž vlastnil v Uherském Hradišti více domů, zdá … Číst dál

Založení města a farnost u sv. Jiří

Po založení města Přemyslem Otakarem II. sloužila duchovním potřebám měšťanů v Uherském Hradišti starší kaple sv. Jiří, spravovaná z farnosti ve Starém Městě. Cařihradský patriarcha František, spolu s několika italskými biskupy, potvrdil v roce 1410, že filiální kostel sv. Jiří nadále podléhá kostelu sv. Michaela archanděla ve Starém Městě, současně však slíbil odpustky všem, kdo tuto městskou kapli budou … Číst dál