Dárek pro Mons. Jana Graubnera

Blíží narozeniny našeho arcibiskupa Jana Graubnera. Každý, kdo se chce podílet na jeho daru, má možnost se přihlásit k nějaké aktivitě, kterou najdete v odkazu (modlitba růžence, úmysl mše svaté, společná modlitba v rodině, půst nebo individuální modlitba).Nechceme otce arcibiskupa už zahrnovat dalšími věcmi. Toto všechno vyjádříme na jedné svíci. Myslíme, že za tyto dary … Číst dál

Výzva k modlitebnímu maratonu

Na přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit poutní místa všude ve světě. Z toho důvodu předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner vyzývá správce poutních míst na … Číst dál

Příprava na svátost biřmování

V roce 2020 se uskutečnila slavnost udílení sv. biřmování, kterou přijalo 30 věřících jak z naší farnosti, tak i okolních. Nyní přicházíme s nabídkou přípravy ke svátosti biřmování, která by začala podle situace mimořádného stavu po Velikonocích. Zájemci se mohou přihlašovat do konce března, do Velikonoc odevzdáním přihlášky na faře nebo v kostele. Nejmladší zájemci mohou být z ročníku narození … Číst dál

Příprava na svátosti dětí 3. tříd

O. arcibiskup Jan doporučuje, aby příprava dětí ke svátostem proběhla za stávajících náročných podmínek ještě v tomto roce do září (října) 2021. Proto po poradě s bratry františkány bude probíhat výuka ve farním kostele ve 3 skupinách po 15 žácích. S žákem se vždy zúčastní jeden z rodičů. Knížku „Pán přichází“ a pracovní listy s sebou: 1. skupina: 18. 2. … Číst dál

Udílení svátosti nemocných

V loňském roce se nám nepodařilo připravit staré a nemocné farníky na společnou slavnost udílení svátosti pomazání. Svátost nemocných jsme udíleli individuálně na požádání jak po domech, tak i v nemocnici. Proto spolu s bratry františkány přicházíme s nabídkou udílet sv. pomazání od památky P. Marie Lurdské, kdy je také Světový den nemocných až do popelce. Tedy ve františkánském … Číst dál

Rok sv. Josefa – plnomocné odpustky

U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa, vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem, se uděluje zvláštní dar odpustků, aby se důstojně oslavilo 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve Všichni věřící v Krista budou s pomocí svatého Josefa, opatrovníka Svaté rodiny z Nazareta, moci modlitbami a dobrými skutky získat útěchu a ulehčení od … Číst dál