Příprava na svátost biřmování

V roce 2020 se uskutečnila slavnost udílení sv. biřmování, kterou přijalo 30 věřících jak z naší farnosti, tak i okolních. Nyní přicházíme s nabídkou přípravy ke svátosti biřmování, která by začala podle situace mimořádného stavu po Velikonocích. Zájemci se mohou přihlašovat do konce března, do Velikonoc odevzdáním přihlášky na faře nebo v kostele. Nejmladší zájemci mohou být z ročníku narození … Číst dál

Příprava na svátosti dětí 3. tříd

O. arcibiskup Jan doporučuje, aby příprava dětí ke svátostem proběhla za stávajících náročných podmínek ještě v tomto roce do září (října) 2021. Proto po poradě s bratry františkány bude probíhat výuka ve farním kostele ve 3 skupinách po 15 žácích. S žákem se vždy zúčastní jeden z rodičů. Knížku „Pán přichází“ a pracovní listy s sebou: 1. skupina: 18. 2. … Číst dál

Udílení svátosti nemocných

V loňském roce se nám nepodařilo připravit staré a nemocné farníky na společnou slavnost udílení svátosti pomazání. Svátost nemocných jsme udíleli individuálně na požádání jak po domech, tak i v nemocnici. Proto spolu s bratry františkány přicházíme s nabídkou udílet sv. pomazání od památky P. Marie Lurdské, kdy je také Světový den nemocných až do popelce. Tedy ve františkánském … Číst dál

Rok sv. Josefa – plnomocné odpustky

U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa, vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem, se uděluje zvláštní dar odpustků, aby se důstojně oslavilo 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve Všichni věřící v Krista budou s pomocí svatého Josefa, opatrovníka Svaté rodiny z Nazareta, moci modlitbami a dobrými skutky získat útěchu a ulehčení od … Číst dál

Dopis kněžím

Milí bratři,všechno je v tomto roce úplně jinak a jinak probíhá i Tříkrálová sbírka. Jak jistě víte, sbírka jekvůli opětnému rozšíření koronaviru uskutečňována pouze online. Někde vyšli vedoucískupinek, aby nápisem K+M+B+2021 obyvatelům požehnali, jinde roznesli a dali do schránekletáčky s informacemi. Na řadě obecních úřadů i v mnohých obchodech jsou umístěny kasičkys možností přispět přímo. … Číst dál

„Patris Corde“ – apoštolský list Svatého otce Františka

Počínaje 19. březnem příštího roku vyhlásí papež František zvláštní rok rodiny. Jak oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce, datum slavnosti sv. Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím zveřejnění apoštolské exhortace Amoris laetitia. Odtud také titul tohoto zvláštního roku „Rodina Amoris laetitia“, který vyvrcholí 10. Světovým setkáním rodin, planovaným na červen 2022 v Římě. … … Číst dál