Výsledky voleb do farních rad

Ekonomická rada farnosti: 1. Kaška Vladimír ml. 100 2. Rochovanský František 73 3. Tarcalová Ludmila 67 (své místo podstoupila dalšímu) 4. Mráz Pavel 64 5. Pavlacký Petr 37 6. Řezníček František 30 Pastorační rada farnosti: 1. Adamec Václav 79 2. Maňáková Radka 78 3. Daňková Ludmila 61 4. Mráz Ondřej 52 5. Psíková Michaela 47 … Číst dál

Kurz pro pastorační pomocníky děkanátu Uherské Hradiště

S pověřením arcibiskupa Jana Graubnera byl ustanoven kurz pro pastorační pomocníky pro farnosti děkanátu Uherské Hradiště. Kurz obsahuje 96 vyučovacích hodin, ve kterých jsou probírána jednotlivá témata z věrouky, morálky, církevního práva, liturgiky, biblistiky, církevních dějin a různých náboženství. Přednášejícími jednotlivých disciplín jsou kněží děkanátu Uherské Hradiště. Přednášky jsou každou druhou sobotu v 8.00 – 13:20 hodin v budově … Číst dál

Volba nové Ekonomické rady farnost (ERF) a Pastorační rady farnosti (PRF) na další 4leté období 2021 – 2025

Podle stanov Arcibiskupství olomouckého stojí v čele ERF a PRF farář. Farář má právo jmenovat jak členy do ERF, tak i zástupce různých farních společenství do PRF. Další zástupci vzejdou z voleb farníků, kteří obdrží nejvíce hlasů. EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI: PŘEDSEDA – P. Josef Říha, farář jmenovaný – ing. Jaroslav Tarcala + další 3 zvolení zástupci PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI: … Číst dál

Dárek pro Mons. Jana Graubnera

Blíží narozeniny našeho arcibiskupa Jana Graubnera. Každý, kdo se chce podílet na jeho daru, má možnost se přihlásit k nějaké aktivitě, kterou najdete v odkazu (modlitba růžence, úmysl mše svaté, společná modlitba v rodině, půst nebo individuální modlitba).Nechceme otce arcibiskupa už zahrnovat dalšími věcmi. Toto všechno vyjádříme na jedné svíci. Myslíme, že za tyto dary … Číst dál

Výzva k modlitebnímu maratonu

Na přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit poutní místa všude ve světě. Z toho důvodu předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner vyzývá správce poutních míst na … Číst dál