Zápis z děkanátní rady kněží děkanátu Uherské Hradiště ze dne 16. 3. 2022

Místo konání: Kunovice Setkání bylo zahájeno společným setkáním v místním kostele, kde se uskutečnila bohoslužba slova pod vedením P. Felixe M. Žišky OFM. Jednání probíhalo ve farním domě v Kunovicích. V úvodu místoděkan O. Miroslav Suchomel pogratuloval všem přítomným Josefům a po modlitbě DMC jsme přistoupili k samotnému jednání. O. děkan P. Josef Říha s námi podrobně prošel všechny body … Číst dál

Přihláška do náboženství

Přihlásku po vytištění a vyplnění prosím vhoďte do schránky na faře nebo pošlete scan na mail fauherskehradiste@ado.cz Ke stažení zde … https://www.farnostuh.cz/wp-content/uploads/2022/09/202x_prihlaska_do_nabozenstvi.pdf

Nemocniční kaplan

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski (služební mobil: 730 597 388, e-mail: klaret.ofm@centrum.cz). Nemocniční kaplan koná návštěvy nemocných včetně udílení svátostí (Svátost smíření, Svátost pomazání nemocných, Eucharistie).

Zpovídání

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti: farní kostel sv. Františka Xaverského všední dny: půl hodiny přede mši svatou středa před prvním pátkem od 17:00 do 17:45 první pátek v měsíci od 6:35 do 9:00 klášterní kostel Zvěstování Panny Marie všední dny: půl hodiny přede mši svatou každý pátek od 15:00 do 17:45

Výuka náboženství

V Katechismu katolické církve čteme: „Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Již od nejútlejšího věku by měli začít vychovávat děti k víře. To se uskutečňuje již tehdy, když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím křesťanského života podle evangelia. Rodinná katecheze předchází, doprovází a obohacuje jiné způsoby poučování … Číst dál